Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht advocatuur

Staat uw vraag er niet bij of heeft u behoefte aan meer informatie?
Neem contact met ons op.

Beste advocaat zoeken?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.
Als de zaak relatief overzichtelijk is, kunt u waarschijnlijk bij de meeste advocaten wel terecht. Maar als u een advocaat zoekt voor een specifiek vakgebied, dan kunt u zich het best wenden tot een specialist. Ze hebben vaak meer kennis en inzicht om u goed bij te kunnen staan.
advocaat zoeken

Moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?

U bent op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam aangewezen. Dan is het allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden. En wanneer u de erfenis wilt aanvaarden is vervolgens de vraag op welke wijze.
Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:

1. Zuiver aanvaarden
2. Verwerpen van de erfenis
3. Beneficiair aanvaarden
erfenis aanvaarden of verwerpen

Een advocaat inschakelen op basis van een Fixed-Fee / Vaste prijs?

Heeft u een vraag over erfrecht of bijzonder familierecht?
Of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?
Dan is er de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief, fixed-fee.
Zo weet u van tevoren waar u qua kosten aan toe bent!
Duidelijk en Helder!
een advocaat inschakelen voor een vaste prijs

Informatie over advocatuur in het algemeen?

Hier kunt u algemene informatie vinden over alles wat met advocatuur te maken heeft.
informatie advocatuur algemeen

Een van de erfgenamen weigert om een keuze te maken, wat nu?

Als een (potentiële) erfgenaam geen keuze wil maken leidt dat vaak tot een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap.
Bijvoorbeeld kan dan geen verklaring van erfrecht afgegeven worden door de notaris.
erfgenaam weigert om een keuze te maken

Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik het verwerp?

Wanneer u uw erfdeel verwerpt, schuift uw erfdeel als het ware door naar de eerst volgende erfgenaam/erfgenamen die daarvoor in aanmerking komt/komen.
erfdeel verwerpen

Mijn vader is kort geleden overleden. Mijn contact met de familie is erg slecht, tot nu toe heb ik geen enkel bericht gehad over de erfenis. Hoe kom ik er achter hoe de zaken zijn geregeld en of mijn vader een testament heeft gemaakt?

Indien u niet weet of uw vader een testament heeft gemaakt of niet beschikt over een kopie daarvan, dan raad ik u aan om contact op te nemen met het Centraal Testamenten Register. Het CTR kan voor u nagaan of er een testament gemaakt is, wanneer en zo ja, bij welke notaris. Vervolgens kunt u contact opnemen met de betreffende notaris en om een kopie vragen. Voor nadere informatie over het opvragen van informatie over testamenten kunt u kijken bij: Centraal Testamenten Register

Wat zijn uw rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

De nalatenschap vormt een onverdeelde gemeenschap waartoe alle erfgenamen ieder voor een gelijk deel gerechtigd zijn.
Juridisch wordt deze gezamenlijke eigendom aangeduid als een gemeenschap en de gerechtigden (erfgenamen) als deelgenoten.
erfgenaam rechten en plichten

Wat moet u doen als u onvoldoende of niet wordt geïnformeerd bij een erfenis?

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn.

Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen.
geen of onvoldoende informatie nalatenschap

Waarom is er de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)?

Als u advies of bijstand nodig hebt bij een erfrechtkwestie is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft. Hierdoor kunnen we u goed advies of bijstand verlenen.
Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Begrippenlijst voor familierecht en erfrecht

Veel begrippen die voorkomen binnen dit vakgebied.
begrippenlijst

Agrarisch Erfrecht?

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.
agrarischerfrecht.nl

Is er een verjaringstermijn voor het nietig verklaren van een testament bij wilsonbekwaamheid?

Bij dit soort kwesties moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen vernietigbare rechtshandelingen en nietige rechtshandelingen.
verjaringstermijn wilsonbekwaamheid

Santema Advocatuur en High Trust wat houdt dat in?

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking.
www.raadvoorrechtsbijstand.org
Santema Advocatuur werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand

Hier kunt u zoeken naar inhoud op de gehele website: