Erfgenaam weigert om een keuze te maken.

erfgenaam weigert keuze. Santema Advocaten.

Een van de erfgenamen weigert om een keuze te maken, wat nu?

Als een (potentiële) erfgenaam geen keuze wil maken leidt dat vaak tot een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap.
Bijvoorbeeld kan dan geen verklaring van erfrecht afgegeven worden door de notaris.

Wanneer een erfgenaam weigert een keuze kenbaar te maken. Dan kan de kantonrechter worden gevraagd de betreffende erfgenaam een termijn te stellen.
Binnen dit termijn moet een keuze gemaakt worden omtrent het aanvaarden van de nalatenschap . Als de erfgenaam die termijn laat verlopen dan wordt hij/zij geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.

Een andere mogelijkheid is dat wanneer één van de erfgenamen beneficiair aanvaardt en de erfgenaam die nog geen keus heeft gemaakt daarvan in kennis wordt gesteld, ook hij of zij geacht wordt beneficiair te aanvaarden.
Dit laatste tenzij binnen 3 maanden na het bekend worden met de beneficiaire aanvaarding van de ene, de ander alsnog verwerpt of zuiver aanvaardt.