Beste advocaat zoeken en eigen keuze


Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen.
Vraag naar de specialisatie en ervaring van de advocaat.

EEN EERSTE GESPREK

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen.

Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak.

Maar voordat hij/zij kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem/haar een aantal dingen bespreekt. Zorg dat u, voordat u het eerste gesprek aangaat, weet of dit gesprek gratis is.

beste advocaat zoeken erfrecht en bijzonder familierecht. Iedereen is vrij om zijn eigen advocaat te kiezen. Zoek iemand met veel ervaring en expertise.
CHECKLIST

Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of de advocaat geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

  • Vraag naar de specialisatie en ervaring.
  • Heeft de advocaat kennis over uw specifieke probleem?
  • Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang?
  • Is hij lid van een specialisatievereniging?
  • Wat is zijn inschatting van uw zaak:
  • hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
  • Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?

WELKE ADVOCAAT PAST BIJ MIJ?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.
Als de zaak relatief overzichtelijk is, kunt u waarschijnlijk bij de meeste advocaten wel terecht. Maar als u een advocaat zoekt voor een scheidingszaak waarbij kinderen betrokken zijn of een lastige erfenis, dan kunt u zich het best wenden tot een specialist. (VEAN is een vereniging voor erfrechtadvocaten in Nederland).

VERWACHTE KOSTEN

Wat zijn de verwachte kosten?
Hoe rekent de advocaat – heeft hij/zij een uurtarief of rekent hij/zij een vaste prijs voor de hele zaak. Welke extra kosten – zoals bijvoorbeeld griffierechten – komen erbij?
Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten?
Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
Brengt hij/zij kantoorkosten en/of studie-uren in rekening?
Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
Om een schriftelijke begroting kunt u vragen.
Vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.

Naast het tarief van uw advocaat, brengt een procedure nog extra kosten met zich mee. Informeer hiernaar. U moet meestal griffierechten betalen aan de rechtbank om uw zaak in behandeling te laten nemen. Ook moet u rekening houden met kosten voor bijvoorbeeld getuigen, deskundigen en uittreksels. Die moet u zelf betalen. En als u de zaak verliest, kan de rechter u opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen (de kostenveroordeling). Dat geldt ook als u een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat is dus zeker iets om rekening mee te houden.

GOEDE SAMENWERKING

Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie)? Wie neemt zijn taken waar?
Hoe zal de advocaat contact met u onderhouden? Hoe is hij bereikbaar?
Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan. Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING

Als u met een advocaat in zee gaat vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Deze bevestigingsbrief zou in ieder geval moeten bevatten:

een omschrijving van de zaak
een plan van aanpak of een aanzet daartoe
de verwachte kosten
een exemplaar van de geschillenregeling (indien van toepassing)

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u uw advocaat zelf betalen, naast de eventuele kosten van de rechtbank. Het kan zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt, als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Mag ik zelf een advocaat kiezen? Wat zijn de verwachte kosten. Zoek een beste advocaat erfrecht met expertise. Goede samenwerking.

MAG IK ZELF MIJN ADVOCAAT KIEZEN?

Ja, Iedereen heeft een eigen keuze. Als u bent aangehouden, kunt u in eerste instantie wel een piketadvocaat krijgen die u bijstaat voorafgaand aan het politieverhoor. Als u een eigen voorkeur voor iemand anders heeft, kunt u daar altijd om vragen.

GEEN VASTE TARIEVEN

De advocatuur kent geen vaste tarieven of prijzen. Iedere advocaat bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor een bepaalde zaak. U heeft dus ook alle ruimte om met uw advocaat te onderhandelen en afspraken te maken. Is het uur tarief met of zonder kantoorkosten. Laat u duidelijk en helder informeren!

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in Erfrecht en Bijzonder Familierecht.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies.
We helpen u graag!

Contact Santema Advocatuur link voor beste advocaat zoeken, een eerste gesprek, eigen advocaten keuze.

Zie voor meer informatie: Nederlandse Orde van Advocaten
U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket

, ,