Beste advocaat zoeken en eigen keuze

Veel gestelde vragen erfrecht en bijzonder familierecht advocaat.
Beste Advocaat zoeken met specialisatie
leestijd van dit juridisch artikel is ongeveer vijf minuten

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Mag ik zelf een advocaat kiezen?

Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen.
Vraag naar de specialisatie en ervaring.

Welke advocaat past bij mij?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.

Beste advocaat zoeken, welke advocaat past bij mij?

Een goede advocaat moet voldoende kennis en ervaring hebben om u goed bij te kunnen staan bij uw specifieke probleem.
Als de zaak relatief overzichtelijk is, kunt u waarschijnlijk bij de meeste advocaten wel terecht. Maar als u een advocaat zoekt voor een specifiek vakgebied, dan kunt u zich het best wenden tot een specialist. Ze hebben vaak meer kennis en inzicht om u goed bij te kunnen staan.

Een eerste gesprek.

Mag ik zelf een advocaat kiezen?
Ja, iedereen mag zijn eigen advocaat kiezen.

Heeft u een advocaat gevonden, dan wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk aan de slag gaan met uw zaak.

Maar voordat hij/zij kan beginnen is het belangrijk dat u eerst met hem/haar een aantal dingen bespreekt.
Zorg dat u, voordat u het eerste gesprek aangaat, weet of dit gesprek gratis is.

Checklist
Tijdens een eerste gesprek kunt u de volgende punten aan de orde laten komen om duidelijk te krijgen of de advocaat geschikt is voor uw zaak en of het zinvol is uw zaak voort te zetten:

checklist goede specialist beste advocaat zoeken. Vraag naar de specialisatie en ervaring.

Vraag naar de specialisatie en ervaring.
Heeft hij/zij voldoende kennis over uw specifieke probleem?
Hoeveel soortgelijke zaken doet hij per jaar en hoe lang?
Is hij lid van een specialisatievereniging?
Wat is de inschatting van uw zaak:
Hoe lang gaat het duren en wat zijn de slagingskansen?
Wat zijn de eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de procedure wordt verloren?

Verwachte kosten

Wat zijn de verwachte kosten?

 • Brengt hij/zij kantoorkosten en/of studie-uren in rekening?
 • Hoe rekent de advocaat – heeft hij/zij een uurtarief of rekent hij/zij een vaste prijs voor de hele zaak. Welke extra kosten – zoals bijvoorbeeld griffierechten – komen erbij?
 • Doet de advocaat de hele zaak zelf of laat hij een deel over aan een kantoorgenoot en wat betekent dit voor de kosten?
 • Is de advocaat bereid te onderhandelen over zijn tarief?
 • Brengt hij/zij kantoorkosten en/of studie-uren in rekening?
 • Vraag of u regulier (bijvoorbeeld maandelijks door het sturen van een declaratie) op de hoogte gehouden kunt worden van de oplopende kosten.
 • Om een schriftelijke begroting kunt u vragen.
 • Vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp door de overheid.

Naast het advocatentarief, brengt een procedure nog extra kosten met zich mee. Informeer hiernaar.
U moet meestal griffierechten betalen aan de rechtbank om uw zaak in behandeling te laten nemen. Ook moet u rekening houden met kosten voor bijvoorbeeld getuigen, deskundigen en uittreksels. Die moet u zelf betalen.
En als u de zaak verliest, kan de rechter u opdragen om de kosten van de tegenpartij te betalen (de kostenveroordeling).
Dat geldt ook als u een advocaat heeft op basis van gefinancierde rechtsbijstand.
Dat is dus zeker iets om rekening mee te houden.

Goede samenwerking

Wat zijn de afspraken bij afwezigheid (ziekte of vakantie)?
Wie neemt zijn of haar taken waar?
Hoe zal hij contact met u onderhouden?
Hoe is de bereikbaarheid?
Maak afspraken voor het geval er problemen ontstaan.
Heeft het advocatenkantoor een interne klachtenprocedure? Of is het kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur?
Heeft het kantoor algemene voorwaarden? Zo ja, hoe luiden deze?

Schriftelijke bevestiging

Als u met een advocaat in zee gaat vraag dan om een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Deze bevestigingsbrief zou in ieder geval moeten bevatten:

 • een omschrijving van de zaak
 • een plan van aanpak of een aanzet daartoe
 • de verwachte kosten
 • een exemplaar van de geschillenregeling (indien van toepassing)

Wat zijn de kosten?

Een juridisch advies of een juridische procedure kost geld.
Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, moet u zelf betalen, naast ook de eventuele kosten van de rechtbank.
Het kan zijn dat uw rechtsbijstandverzekering de kosten dekt, als u een rechtsbijstandverzekering heeft.

Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Ja, Iedereen heeft een eigen keuze.
Als u bent aangehouden, kunt u in eerste instantie wel een piketadvocaat krijgen die u bijstaat voorafgaand aan het politieverhoor.
Als u een eigen voorkeur voor iemand anders heeft, kunt u daar altijd om vragen.

Geen vaste tarieven

De advocatuur kent geen vaste tarieven of prijzen.
Iedere advocaat bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor een bepaalde zaak. U heeft dus ook alle ruimte om met uw advocaat te onderhandelen en afspraken te maken.
Is het uur tarief met of zonder kantoorkosten.
Laat u duidelijk en helder informeren!


second opinion

Zie voor meer informatie: Nederlandse Orde van Advocaten
U kunt zich ook wenden tot het Juridisch Loket