Informatie Advocatuur Algemeen


Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur logo

Veel bekeken:

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Een vaste prijs afspraak – fixed-fee

Second opinion

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Contact

Familierecht erfrecht Santema Advocatuur logo

Bijzonder familierecht & erfrecht advocatuur 2024


Hier kunt u algemene informatie vinden over alles wat met advocatuur te maken heeft.

Advocatuur informatieGraag maak ik u er op attent dat er ook de mogelijkheid is om hier zelf informatie of links (linkruil) aan toe te voegen! Neem hiervoor contact met ons op door een mail te sturen naar info@santema-advocatuur.nl

Het Centraal Testamentenregister houdt alle testamenten bij die in Nederland zijn opgemaakt. De aktes zelf blijven onder beheer van de betrokken notaris.

Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u het Centraal Testamentenregister raadplegen

Het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u raadplegen als er iemand in uw familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene. En hier kunt u ook vinden welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft. Het register geeft geen antwoord op de vraag wie de erfgenamen zijn en hoe groot de erfenis is.

Centraal Testamentenregister, testament zoeken

U kunt online opzoeken of een overledene een testament heeft . Als er een testament is, leest u welke notaris het testament heeft gemaakt. In het online register kunt u gelijk een notaris bij u in de buurt zoeken. Die kan het testament dan voor u opvragen.
U kunt online zoeken bij testamenten van mensen die

  • na 1975 zijn overleden;
  • daarnaast in Nederland woonden en zijn overleden. 
  • de overledene voor 1976 is overleden;
  • de overledene niet in Nederland woonde. Of als de overledene in het buitenland is overleden;
  • u een apostille moet meezenden bij de aanvraag;
  • u als bewindvoerder of curator informatie wilt over iemand die nog leeft.
informatie advocatuur

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!

De VEAN advocaat laat niets na

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Als u advies of bijstand nodig hebt bij een erfrechtkwestie is het belangrijk dat u bij een advocaat terecht komt die het rechtsgebied goed beheerst en diepgaande kennis heeft.

Een Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland-advocaat geeft u advies en probeert escalatie te voorkomen. Uw belang staat daarbij voorop. Mocht het nodig zijn, dan staat een VEAN-advocaat u bij in een gerechtelijke procedure.

Vereniging erfrecht advocaten nederland Santema Advocatuur
Santema Advocatuur

De VEAN is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte van rechtzoekenden aan gespecialiseerde erfrecht advocaten. De vereniging is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als specialisatievereniging en mag daarom het daarvoor bestemde keurmerk dragen.

Om lid te kunnen worden van de VEAN moet een advocaat voldoen aan zware toelatingseisen. Deze eisen zijn zwaar om er zeker van te zijn dat de advocaten, die lid zijn:

-de specialistische kennis van het erfrecht hebben;
-een hoge kwaliteit van dienstverlening op het gebied van erfrecht hebben.


Erfrecht Advocaat zoeken

Zoekt u een erfrechtadvocaat die is aangesloten bij de VEAN dan kunt u die hier vinden.

Agrarisch bedrijfsoverdracht

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.

Heeft u hier een vraag over of zou u hier meer informatie over willen hebben? Dan kunt u altijd terecht bij Santema Advocatuur.

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten

Santema Advocatuur is gespecialiseerd in het erfrecht.
We zijn het enige niche-kantoor in het Noorden van het land.
Het kantoor richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

FAQ – Veel gestelde vragen