Erfrecht & Bijzonder Familierecht Advocatuur

Iedereen krijgt in zijn leven verwacht of onverwacht te maken met bijzonder familierecht of het erfrecht

Heeft u daar een advocaat bij nodig met expertise op het gebied van erfrecht of bijzonder familierecht?

Een erfenis afhandelen is vaak een zaak vol met emoties.

Gevoelens van verdriet of boosheid, vreugde, opluchting of angst.
Tijdens dit proces zijn er ook veel zaken die geregeld moeten worden.
Vaak worden er op dat moment ook de familiebanden duidelijk.

Gaat het in harmonie of ontstaat er onenigheid (familieruzie) in de familie?
Wat moet u in zo’n situatie doen en wat zijn uw rechten en plichten?

“iedere situatie is uniek en vereist een op maat gemaakt plan van aanpak”
“Een standaard erfrechtelijk geschil bestaat niet”

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten. bijzonder familierecht  advocaten en nalatenschap advocatuur

Juridisch advies en hulp bij erfenis conflicten

Bijzonder familierecht en erfrecht advocatuur

  • Snelle en grondige analyse
  • Professionele begeleiding
  • Belangenbehartiging
  • Adequaat optreden
  • Duidelijkheid over de kosten
  • Kennis van zaken

Steeds vaker leidt de afwikkeling van een erfenis tot geschillen.
Het is dan verstandig om informatie en deskundig juridisch advies te vragen.

Wacht niet te lang om uw vraag te stellen. Mocht het nodig zijn om actie te ondernemen? Dan is het goed om zo snel mogelijk te starten en gelijk de juiste stappen te nemen!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en juridisch advies


Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek

Sneekroute routeplanner Santema Advocatuur Sneek Friesland Nederland


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur logo

Veel bekeken:

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Een vaste prijs afspraak – fixed-fee

Second opinion

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Contact

Familierecht erfrecht Santema Advocatuur logo

Bijzonder familierecht & erfrecht advocatuur 2024


Expertise kantoor op het hoogste niveau!
We richten ons 100% op alles wat met erfrecht en bijzonder-familierecht te maken heeft.

Een erfenis kan erg complex zijn. erfgenamen testament nalatenschappen.

Mijn vader is kort geleden overleden.
Mijn contact met de familie is erg slecht, tot nu toe heb ik geen enkel bericht gehad over de erfenis.
Hoe kom ik er achter hoe de zaken zijn geregeld en of mijn vader een testament heeft gemaakt?

Indien u niet weet of uw vader een testament heeft gemaakt of niet beschikt over een kopie daarvan, dan raad ik u aan om contact op te nemen met het Centraal Testamenten Register. Het CTR kan voor u nagaan of er een testament gemaakt is, wanneer en zo ja, bij welke notaris. Vervolgens kunt u contact opnemen met de betreffende notaris en om een kopie vragen. Voor nadere informatie over het opvragen van informatie over testamenten kunt u kijken bij: Centraal Testamenten Register

Advocatuur voor bijzonder familierecht en erfrecht

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Vereniging voor erfrecht advocaten Nederland. Expertise
Vacature Juridisch secretaresse

Santema Advocatuur
Agrarisch Erfrecht
VEAN is een door de Nederlandse orde van advocaten erkende specialisatievereniging.