Juridisch Specialist in erfrecht en bijzonder familierecht

Advocaat uit Sneek


Santema Advocatuur is gevestigd in Sneek en volledig gespecialiseerd in het erfrecht en bijzonder familierecht. Voor vragen en juridisch advies die te maken hebben met erfenissen, testament en nalatenschap, neem gerust contact met ons op.

santema advocatuur sneek
advocaat sneek

Advocaat Sneek

Sneek Advocatuur

Santema Erfrecht Advocatuur

Bijzonder Familierecht en Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek

routeplanner Santema Advocatuur Sneek Friesland Nederland


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

contact

Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland.
Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Bijzonder-Familierecht Erfrecht Advocaat

Juridisch Advies en bijstand

second opinion

advocaat Advocaat keuze Advocatenkantoor Beneficiair beroepsgeheim bijzonder familierecht Een bijzonder 2023! Een eerste gesprek erfdeel erfenis erfenis aanvaarden erfenis verwerpen erfgenaam erfrecht executeur fixed-fee geheimhoudingsplicht herbeoordeling kantonrechter legitieme nalatenschap nieuws op basis van een Fixed-Fee rechtsbijstand rechtsbijstandsverzekering rechtshandelingen Santema Advocatuur second opinion testament vaste prijs verjaringstermijn wilsonbekwaam Zuiver aanvaarden

Sneek Advocatuur advocaat

Aan de Singel 43 is Santema Advocatuur gevestigd.
Het is een van de doorgaande straten in de binnenstad

Advocaat Sneek
Op de voorkant van de kaart staat de Sneker waterpoort Friesland.
Kaart uit erfenis jaartal 1952. Een Kinderbriefkaart kinderpostzegels.

Voorheen was dit een van de singelgrachten van Sneek, maar deze is in stappen gedempt. De demping werd in 1952 voltooid.
Opvallend aan het Singel is de bebouwing. Aan de oostzijde is deze zeer weldadig en hoog, terwijl aan de westzijde lagere minder rijke panden, vaak pakhuizen of kleine woonhuizen, te vinden zijn. Aan het Singel staan diverse rijksmonumenten, waaronder de Sint-Martinuskerk en de Doopsgezinde kerk
Snits ligt noordwest van Joure en Heerenveen, ten noordoosten van IJlst, ten zuidwesten van Leeuwarden en ten zuidoosten van Bolsward.
Van Súdwest-Fryslân is het de grootste plaats van de gemeente Súdwest-Fryslân en de derde plaats in de provincie Friesland. Het is gelegen bij het Sneekermeer, en is bekend vanwege de historische binnenstad, met onder meer de Waterpoort.
De Sneker Waterpoort is een waterpoort over de Hoogendsterpijp. De poort bestaat uit twee achtkantige torens, met daartussen een brug over de vaarroute tussen de De Kolk en de Stadsgracht aan het stadscentrum, en boven de brug een poortwachterswoning. Snits had nog vier andere waterpoorten en twee landpoorten. De Waterpoort is tegenwoordig het symbool van Sneek. (Bron Wikipedia)

Bijzonder Familierecht en Erfrecht Advocatuur

Santema Advocatuur richt zich 100% op alles wat met erfrecht heeft.
Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland. Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

erfrecht en bijzonder familierecht advocatenkantoor
advocaat mr. W.S Santema