Erfrecht en Bijzonder familierecht Advocatuur

Santema Advocatuur richt zich 100% op alles wat met erfrecht te maken heeft.
Het werkterrein voor de praktijk is heel Nederland. Ook in het buitenland wonende erfgenamen kunnen worden bijgestaan.

Santema Advocatuur Erfrecht en Familierecht Sneek Friesland Advocaat

Erfrecht uit de praktijk


Na het verdelen van de erfenis blijkt dat er meer schulden dan baten zijn.
Daarom heeft mijn broer de erfenis alsnog verworpen. Mag dit zomaar?

Het aanvaarden / verdelen van spullen uit een nalatenschap geldt als een daad van zuivere aanvaarding.
Erfgenamen worden daardoor aansprakelijk voor de schulden, ook als die hoger zijn dan de baten. Een eenmaal gemaakte keus kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De verwerping door de broer heeft geen effect meer als hij daarvoor de spullen al in ontvangst heeft genomen.
Hij zal daarom dan ook mee moeten betalen om het tekort aan baten aan te vullen.

Na het verdelen van de erfenis blijkt dat er meer schulden dan baten zijn.
Daarom heeft mijn broer de erfenis alsnog verworpen.
Mag dit zomaar?

Het aanvaarden / verdelen van spullen uit een nalatenschap geldt als een daad van zuivere aanvaarding. Erfgenamen worden daardoor aansprakelijk voor de schulden, ook als die hoger zijn dan de baten.


Bijzonder Familierecht & Erfrecht Advocatuur
Santema Advocatuur


Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Singel 43
8601 AH Sneek

Sneekroute routeplanner Santema Advocatuur Sneek Friesland Nederland


Tel:   085 –  1305412
e-mail: info@santema-advocatuur.nl

W.S. Santema Erfrecht Advocatuur logo

Veel bekeken:

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

Een vaste prijs afspraak – fixed-fee

Second opinion

Waar heb ik recht op als ik ben onterfd?

Verjaringstermijn testament

Contact

Familierecht erfrecht Santema Advocatuur logo

Bijzonder familierecht & erfrecht advocatuur 2023