Erfrecht uit de praktijk

Na het verdelen van de erfenis blijkt dat er meer schulden dan baten zijn.
Daarom heeft mijn broer de erfenis alsnog verworpen. Mag dit zomaar?

Het aanvaarden / verdelen van spullen uit een nalatenschap geldt als een daad van zuivere aanvaarding.
Erfgenamen worden daardoor aansprakelijk voor de schulden, ook als die hoger zijn dan de baten. Een eenmaal gemaakte keus kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De verwerping door de broer heeft geen effect meer als hij daarvoor de spullen al in ontvangst heeft genomen.
Hij zal daarom dan ook mee moeten betalen om het tekort aan baten aan te vullen.

Na het verdelen van de erfenis blijkt dat er meer schulden dan baten zijn.
Daarom heeft mijn broer de erfenis alsnog verworpen.
Mag dit zomaar?

Het aanvaarden / verdelen van spullen uit een nalatenschap geldt als een daad van zuivere aanvaarding. Erfgenamen worden daardoor aansprakelijk voor de schulden, ook als die hoger zijn dan de baten.